terug Code voor foto:
bovenrand bovenrand

English Tips voor het motorrijden in een groep Nederlands

onderrand verboden voor auto's verboden voor auto's Naar menu
Zwieren en Zwaaien
Lekker rijden met z'n allen

Als je in je eentje rijdt kun je je eigen tempo bepalen, en al je energie besteden aan leren kijken en rijden. Als je in een groep rijdt ligt dat anders.

Wat zijn de valkuilen, als je in een groep rijdt? Wat voor spelregels zorgen er voor dat iedereen veilig en met plezier een ritje rijdt?

De spelregels die we hier beschrijven zijn uitgebreid getest in de praktijk...

 

english  There is a version in English of this page:
http://www.lazymotorbike.eu/tips/group/

 

Op deze pagina:

In je spiegel kijken en wachten!!!

Verreweg het belangrijkste dat je geacht wordt te doen tijdens een toerritje, is je spiegels in de gaten houden, en kijken of degenen die achter je zitten, daar nog steeds zitten.

Is dat niet meer het geval, stop dan! Dat kun je doen zodra je een daarvoor geschikte plek ziet, maar doe het in ieder geval bij de eerstvolgende afslag in de route.

Hou voor de zekerheid altijd drie of vier mensen achter je in de gaten.

Als je weet dat iedereen dit doet, hoef je nooit bang te zijn dat je de rest kwijtraakt (en kun je dus ook met een gerust hart stoppen om op de achterblijvers te wachten, want je weet dat je voorligger weer op jou heeft gewacht, en je de juiste route zal wijzen zodra jij en de achterblijvers er weer aankomen).

De voorste rijder moet, als hij zijn achterliggers kwijt is, op een gegeven moment (zo lang gewacht dat hij zeker weet dat er iets gebeurd moet zijn) besluiten terug te rijden langs de route, om te kijken wat er aan de hand is daar achterin. Staat er iemand met pech stil, dan moet de hele wachtende meute even geïnformeerd worden.

En als een paar achterblijvers besluiten om te gaan tanken of zo, is het natuurlijk logisch dat één van de achterblijvers even naar voren rijdt, en de ongeruste wachtenden even vertelt wat er aan de hand is.

 

Groepjes afspreken

In de meeste gevallen is het handig om met meerdere groepjes te rijden, met eigen voorrijders, die elkaar dan zien bij de eet-, drink- en kletsstops. Een ideale groepsgrootte is eigenlijk een man of 5, 6.

Dan kunnen de snellen, de langzamen, de socialen, de asocialen, de altijd-zonder-benzine-zittenden of de sleutelaars lekker hun gang gaan zonder zich te ergeren, of zonder anderen dwars te zitten.

Het is natuurlijk heel belangrijk om dat af te spreken!

Denk dus niet, als je je achterblijvers niet meer ziet: "Oh, die zullen wel een eigen groepje willen rijden, want ze hebben toch een routerol."

Alles hoeft natuurlijk niet van te voren en in drievoud geregeld te worden: iemand kan tijdens de rit gewoon tegen zijn voorganger zeggen: "Rij maar door hoor, ik heb de route, en ik vorm wel een groepje met de meute achter me."

 

Wie rijdt er voor: ervaren rijder

Voorop rijdt altijd een ervaren rijder. Die moet tenslotte in staat zijn de route te lezen, en ondertussen in een voor de rest lekker tempo door te rijden, en liefst ook nog eens extra in de gaten te houden of de groep nog compleet is (voor het geval dat de Allerbelangrijkste Regel toch niet goed in de hoofdjes zit).

Bovendien speelt hij, samen met de achterste rijder, herdershond als er iemand kwijt is.

Die achterste rijder moet dus liefst ook de route kennen. Als je weet wie die achterste rijder is, en als je weet dat die de route kent, wordt het gemakkelijker om te stoppen wanneer je de mensen achter je niet meer ziet: je weet dan dat die achterste rijder je toch altijd wel weer "thuis" kan brengen.

 

Afstand houden

Denk er goed aan om afstand te houden, vooral als je in de buurt van de voorrijder rijdt. Die kan natuurlijk opeens zien dat hij bijna een afslag mist, en dan zit je al snel er bovenop.

In een groep rij je al snel dichter op elkaar dan normaal. Is niet helemaal te vermijden, maar wees er op bedacht.

 

Snelheid: laat iedereen zijn bochtjes

Denk er bij toertochtjes goed aan dat je in je eigen tempo moet rijden. Als je langzamer bent dan de rest is dat niets om je voor te schamen: iedereen heeft nou eenmaal verschillende ervaring.

Je weet altijd zeker dat ze toch wel op je zullen wachten.

Wat je vaak ziet, is dat motorrijders die in de bochten merken dat ze langzamer er doorheen rijden dan hun voor- en achterliggers, op het rechte stuk extra gas gaan geven zodat ze bij blijven (en misschien zodat het minder opvalt dat ze langzamer rijden). Doe dat niet!

Als je merkt dat je achterligger steeds in de remmen moet voor je, in de bochten, of bijna bovenop je zit, laat hem er dan voorbij: wat langzamer rijden en een handgebaar maken.

De enige uitzondering op deze regel is de laatste rijder van een groep. Het is aan te bevelen dat die een ervaren rijder is: hij speelt, samen met de voorrijder, voor herdershond, en houdt in de gaten of alles goed gaat.

 

Hoe je je gedraagt: eigen verantwoordelijkheid

Iets om heel goed voor ogen te houden, is dat je altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft houden voor je gedrag, en met name ook je snelheid.

Stuift iedereen met 90 km per uur door een woonerf? Niet er achteraan stuiven, maar gewoon de snelheid rijden die jij verantwoordelijk vindt. Kan ook makkelijk, want ze wachten toch op je indien nodig.

Hetzelfde verhaal gaat op voor stoplichten: iedereen door rood, omdat de voorrijder zo stom is om nog net door oranje te rijden? Gewoon blijven staan.

Laat je niet zo opjutten dat je de bocht uitvliegt!

Blijf altijd uitkijken voor spelende kinderen, auto's die uit zijstraten komen, fietsende families, bellende blikkofielen, enzovoort.

Denk er aan dat, met name met een voorrijder die de neiging heeft te gassen op de rechte stukken, je achterin de groep het zogenaamde harmonica-effect krijgt: je moet daar dan af en toe 180 rijden om bij te halen. Als je dat leuk vindt is dat prima natuurlijk, maar als je het niet ziet zitten: niet doen!

Vooral ook bij inhaalacties: niet blind achter je voorligger aanstuiven. Als je de groep kwijtraakt wachten ze toch wel! Gewoon pas inhalen als *jij* kunt zien dat dat kan.

Hou extra goed in de gaten of je moe wordt. Dat gebeurt eerder dan normaal, omdat je ook op de rest van de groep moet letten.

 

Stoppen: hou rekening met de rest van het verkeer

Als er om wat voor reden dan ook gestopt moet worden op de weg, doe dat dan zo dat er geen extra risico's ontstaan.

Niet midden op de weg stil gaan staan dus, maar gewoon aan de kant, op een manier waaop niemand risico loopt, en het verkeer er gewoon door kan.

Let er bij stops bij café's enzo op dat je geen geparkeerde auto's klemzet, en zorg er uiteraard ook weer voor dat het verkeer (inclusief voetgangers) geen last heeft van de geparkeerde motoren.

 

Rijden: baksteen waar van toepassing

Op lange rechte stukken is het handig om in de zogenaamde baksteenformatie te rijden.

De voorste rijdt rechts op de rijstrook; degene daar achter links; degene daar weer achter rechts, enzovoort. Op die manier heeft iedereen het best zicht op de weg voor zich

In bochten trek je je niets van die hele baksteenformatie aan, en rij je je eigen lijn! Hou er dan dus ook rekening mee dat je voorligger voor de bocht naar de buitenkant van de bocht zal uitwijken!

 

Voorrijden: hoe doe je dat?

Probeer natuurlijk in de eerste plaats een lekker tempo te rijden voor degenen die achter je rijden. Of dat snel of juist niet is, moet je zelf inschatten.

Hou je spiegels extra goed in de gaten, en probeer af en toe koplampjes te tellen. Gewoon, als dubbelcheck dat er netjes wordt gewacht op achterblijvers.

Probeer extra gelijkmatig te rijden, maar niet te traag. Als jij remt voor een bocht, moeten de achterste rijders door het harmonicaeffect vrijwel stil gaan staan. Trek jij fors op als je de bocht uitkomt, dan moeten de achterste rijders nog drie keer zo hard om weer bij te komen. Zo min mogelijk remmen en optrekken dus in de bochten.

 

Afstanden: toerritjes

Tenslotte: deze tips zijn bedoeld voor toerritjes, zoals ze met nl.motorfiets worden gereden. De praktijk heeft bewezen dat het op deze manier voor iedereen leuk is

Deze tips zijn met nadruk niet bedoeld voor het rijden van lange afstanden, in de zin van meer dan een paar honderd kilometer.

Bij het rijden van dat soort afstanden gaan de individuele behoeften aan eet-, drink-, tank- en uitrustpauzes, en de gewenste rijsnelheden te veel uit elkaar liggen. Te veel aanpassingen van individuen op dat soort afstanden is vragen om moeilijkheden, en bovendien zakt het gemiddelde tempo enorm in bij een toename van het aantal mensen in een groep, doordat je pas weg kunt als iedereen daar klaar voor is.

 

Commentaar, FAQ, op een aparte pagina

 

Zoeken op deze site