terug Code voor foto:
bovenrand bovenrand

English Motorrijden met iemand achterop Nederlands

onderrand verboden voor auto's verboden voor auto's Naar menu
Metalen beeld van motorrijder met achteropzitter
Rusty but trusty

Op veel motoren kun je prima een passagier meenemen.

Op deze pagina hebben we tips opgeschreven over het rijden met iemand achterop.

Ook de achteropzitter kan hier tips vinden over hoe je het beste achterop kunt zitten, op een manier waarop het motorrijden voor beiden zo plezierig mogelijk is.

 

english  There is a version in English of this page:
https://www.lazymotorbike.eu/tips/pillion/

 

Op deze pagina:

Voorop: schakelen

Kloinkende helmen

Als je iemand achterop de motor meeneemt zul je nogal eens merken dat beide helmen tegen elkaar aan kloinken.

Dat is geen fout van de achteropzitter: die kan daar niets aan doen; het betekent dat je niet vloeiend genoeg schakelt.

Eén van de leuke aspecten van iemand achterop nemen op de motor is dus dat je goed kunt oefenen op mooi schakelen, omdat je onmiddellijk terugkoppeling krijgt wanneer dat minder mooi gaat.

Snel schakelen

De truc van schakelen zonder dat je een plotselinge snelheidsverandering krijgt (daardoor krijg je dat geboink van die helmen) zit hem er in dat je zo *snel* mogelijk moet zien te schakelen. De volgorde van handelen is:

->  Gas ietsje los, en vrijwel tegelijkertijd

->  Koppeling (een beetje) intrekken, en meteen

->  Schakelen, en meteen weer

->  tegelijkertijd koppeling op laten komen en gas weer in de oorspronkelijke stand.

Oefenen

Het is het handigste om dit te oefenen zonder iemand achterop, want een achteropzitter vergroot het remmende effect van de koppeling intrekken.

Met iemand achterop kun je mooi testen hoe goed het je afgaat.

 

Voorop: gedoseerd remmen en gasgeven

Remmen

Hard remmen voelt erg vervelend voor degene die achterop zit. Die wordt hardhandig naar voren geschoven.

Het is daarom zaak om zo weinig mogelijk te remmen, en als je dat moet doen, er zo lang mogelijk van te voren mee te beginnen, zodat het remmen nooit heftig wordt.

Mocht je onverhoopt toch echt hard moeten remmen, breng dan eerst met rustig remmen de passagier tegen je aan, zodat die niet met een klap tegen je aanvliegt. Dat scheelt schrikken, en geeft bovendien meer stabiliteit en druk op het voorwiel.

Gasgeven

Precies datzelfde geldt ook voor gasgeven: als je hard accelerreert, wordt de achteropzitter van de motor af geschoven. Goed vasthouden is het devies, maar het zal meestal niet echt bijdragen aan het plezier van die achteropzitter. Geef dus liever niet digitaal gas, maar verander de gasstand geleidelijk.

Vooruitkijken

Het komt er dus op neer dat je, nog meer dan normaal gesproken, ver vooruit moet kijken, zodat je lang van te voren kunt zien waar je zult moeten remmen. En je moet gewoon iets langzamer op gang komen dan je gewend bent.

Rustig

Vooral wanneer je iemand achterop hebt die dat voor de eerste keer meemaakt, is het belangrijk om alles zo vloeiend mogelijk te doen.

Er wordt vaak het advies gegeven om, als het glad is, te rijden alsof je iemand achterop hebt, maar andersom gaat ook op: rijd alsof het glad is.

Dat betekent dus: door de bocht op één vaste snelheid in plaats van eerst hard remmen en dan hard gasgeven. Afremmen op de motor, in plaats van hard in de remmen knijpen. En rustig opbouwend optrekken.

Je zult ook merken dat degene die achteropzit geen probleem heeft met schuin door de bocht als je het maar op deze vloeiende manier doet. Gaat het stop and go, dan voelt de achteropzitter zich al gauw onbehagelijk schuin in de bocht.

 

Achterop: opstappen

Stepje is geen stijgbeugel

Sommige achteropzitters gaan achterop zitten alsof ze een paard bestijgen. Alsof het stepje een stijgbeugel is: ze gaan eerst met hun linkervoet op het stepje staan, hijsen zich op, zwaaien hun been over de buddy heen, en gaan dan zitten.

De motor is dan lastig in balans te houden. Zeker als de motor hoog is, of de benen van de motorrijder kort, of als de motor zwaar beladen is, is het lastig de motor onder dat soort omstandigheden overeind te houden.

Been zwaaien

Je blijft dus met je linkerbeen op de grond staan, zwaait je been over de buddy heen, en schuift dan omhoog.

Been doorsteken

Je blijft dus met je linkerbeen op de grond staan, Ga niet te dicht bij de buddy staan, haaks op de motor en steek je been als een zwaard recht vooruit over de buddy, en draai pas naar de rug van de bestuurder toe als je je naar de buddy toe hebt laten zakken.

Onmogelijk?

Is die manier van opstappen onmogelijk, bijvoorbeeld doordat motor plus belading te hoog zijn voor je rechterbeen, zorg er dan voor dat de bestuurder weet hoe je gaat opstappen. Die kan zich dan extra schrap zetten.

 

Achterop: meebewegen

Zitten

Hoe verder je achteruit zit, hoe meer je gewicht de motor in de weg zal zitten tijdens bochten.

Het is dus het beste om niet helemaal achterover te leunen, maar liefst dicht tegen de bestuurder aan te zitten.

Vasthouden

Vasthouden kun je je aan de jas van de bestuurder, of, als die er zijn, aan beugels die met dat doel aan de motor zitten.

Als je je stevig aan de bestuurder vasthoudt, beweeg je bijna automatisch goed mee, wat een voordeel is.

Bochten

In bochten is het de bedoeling dat je meebeweegt met de bestuurder. Dat houdt dus in dat je niet gaat tegenhangen.

Als je juist extra in de bocht gaat hangen, stuurt de motor meer de bocht in dan de bestuurder verwacht. Dat is dus ook niet echt handig.

Eigenlijk zou je achterop moeten zitten alsof er een stalen pen in je rug zit die vastzit aan het frame, zonder scharnier bij je bekken...

Als je een actieve meekijker bent werkt het heel goed om steeds je hoofd aan de binnenbocht-kant van het hoofd van de bestuurder te houden.
In een linkerbocht kijk je dus links langs het hoofd van de bestuurder, en in een rechterbocht rechts daar langs.

Langzaam

Hoe langzamer een motor rijdt, hoe makkelijker hij uit z'n balans raakt. Dat betekent dus: geen plotselinge bewegingen maken als jullie bijvoorbeeld langzaam tussen twee rijen auto's door naar een stoplicht rijden.

 

Achterop: stoppen

Voeten op de stepjes

Als de bestuurder stopt, bij een stoplicht of zo, hou je voeten dan op de stepjes. Dat maakt het veel gemakkelijker om de motor in balans te houden.

Afstappen

Als je afstapt, wacht dan af tot de bestuurder zegt dat dat kan. Stap dan af door naar opzij te glijden en je linkervoet op de grond te zetten, en dan je rechterbeen over de buddy heeb te zwaaien.

 

Achterop: kleding

Belangrijk

Bedenk dat jij net zo kwetsbaar bent als de bestuurder, omdat je door de rug van de bestuurder gelanceerd kunt worden bij een botsing...met het verschil dat jouw lot voor een groot deel in zijn of haar handen ligt

Goede kleding, en vooral een goed passende helm *en* handschoenen, is dus minstens zo belangrijk als die van de bestuurder.

 

Commentaar, FAQ, op een aparte pagina

 

Zoeken op deze site