terug Code voor foto:
bovenrand bovenrand

Tips voor Motorrijden in de File Nederlands

onderrand verboden voor auto's verboden voor auto's Naar menu
Paarden op de weg
Pas op, file!

Motorrijders mogen in Nederland tussen de rijen in de file door rijden, als ze een aantal aanwijzingen in acht nemen.

Wat zijn die afspraken, en hoe doe je dat, tussen de file doorrijden?
Waar moet je op letten, en wat kun je doen om ongelukken te voorkomen?
En hoe zit het in andere landen?

Deze pagina met tips probeert antwoord op die vragen te geven.

 

Op deze pagina:

Mag het of niet?

Gedoogd? Nee, toegestaan!

Eerst even een misverstand uit de wereld helpen:
Je hoort nog steeds heel vaak dat motorrijden tussen de file gedoogd zou worden, dat het eigenlijk verboden is dus. Dat is *niet* het geval!

Tussen de file doorrijden op de motor is gewoon simpelweg toegestaan.

Maar ze zeggen dat...

Het blijft een hardnekkig misverstand: je zult waarschijnlijk tot in lengte van dagen mensen met stelligheid horen beweren dat motorrijden tussen de file door niet mag, dat het alleen maar gedoogd wordt.

De politie heeft een aparte pagina over motorrijders in de file, waarbij expliciet staat dat het sinds 1991 niet meer verboden is voor motorrijders om tussen een langzaam rijdene file door te rijden.

In het RVV, het reglement verkeersregels en verkeerstekens, staat namelijk nergens vermeld dat er geen twee voertuigen naast elkaar op één rijstrook mogen rijden.

 

Spelregels

Voor motorrijders en voor automobilisten

Wel is het zo dat er spelregels zijn afgesproken, voor hoe motorrijders door de file rijden, en waar. En wat minder bekend is, is dat er ook spelregels zijn voor automobilisten in de file.

Motorrijders

De spelregels hebben betrekking op

  • de snelheid (de file mag niet te hard rijden, en het snelheidsverschil mag niet te hoog zijn),
  • op de plekken waar je geen gebruik van mag maken (vluchtstrook, redresseerstrook, verdrijvingsvlakken, doelgroepstroken, afgezette weggedeelten, enzovoort),
  • en je gedrag (goed opletten op openslaande deuren en strookwisselingen, niet te dicht achter een voor je rijdende motorrijder zitten),

Je kunt de spelregels uitgebreid nalezen op de

Rechtsgeldig

De spelregels hebben officieel geen rechtsgeldigheid, wat inhoudt dat je je er officieel niet op kunt beroepen, bij een ongeluk.

Maar in de praktijk is er langzamerhand al veel jurisprudentie ontstaan: verzekeraars en rechters houden rekening met die spelregels bij het bepalen van de schuld.

 

Gezond verstand

Goed beschouwd komen de spelregels er vooral op neer dat je je gezond verstand moet blijven gebruiken, en dat je rekening houdt met je medeverkeersdeelnemers.

Een aantal zaken staan niet expliciet in de spelregels, maar zijn wel belangrijk.

Geen grootlicht

Zo kun je, je gezond verstand gebuikend, gemakkelijk beredeneren dat je niet je grootlicht aan moet zetten, wanneer je tussen de file doorrijdt.

Het is immers de bedoeling dat automobilisten leren om bedacht te zijn op motorrijders die tussen de file doorrijden. Het is dus de bedoeling dat ze goed in hun spiegels kijken wanneer ze van rijstrook willen wisselen, of hun deur open doen, of een stukje naar links willen rijden in de hoop zicht te krijgen op wat de file veroorzaakt.

Je kunt je voorstellen dat automobilisten al snel geleerd zullen hebben juist *niet* in hun spiegels te kijken als ze een paar keer via hun spiegel recht in het grootlicht hebben gekeken van een motorrijder die tussen de filerijen door nadert.

Door je grootlicht aan te zetten stimuleer je dus dat automobilsiten *afleren* goed in hun spegels te kijken. Terwijl het natuurlijk nou juist de bedoeling is dat ze leren *wel* in hun spiegels te kijken.

Geen alarmlichten

Eenzelfde soort redenering kan je duidelijk maken waarom je geen alarmlichten aan zou moeten doen wanneer je tussen de file doorrijdt.

In de gedragscode wordt terecht gewezen op het feit dat je, wanneer je voor je een file ziet ontstaan, je alarmlichten aan moet zetten om het achteropkomend verkeer duidelijk te maken dat er een gevaarlijke situatie in aantocht is.

Maar alarm lichten heten niet vor niets alarmlichten: het is de bedoeling ze alleen te gebruiken in situaties waarin er ook inderdaad een alarmsituaties *is*.

Als alarmlichten gebruikt worden in normale situaties, zoals bij het rijden tussen de file door, krijg je een "cry wolf"-effect: alarmlichten worden dan zo vaak gesignaleerd zonder dat er een alarmsituatie is, dat ze hun waarschuwingsfunctie verliezen.

 

Waar rij je langs de file?

Snelweg

Bij de spelregels voor motorrijders, stond vroeger een aanwijzing over waar je als motorrijder het beste tussen de file door kunt rijden, bij file op de snelweg.
Die aanwijzing is nu verdwenen: het wordt aan je eigen gezonde verstand overgelaten.

Omdat veel automobilisten toch nog gewend zijn aan die afspraak, is het geen gek idee om op de snelweg bijvoorkeur daar langs de file te rijden.

De twee meest linker rijstroken

De afspraak was om op de snelweg de file te passeren tussen de rijstrook aan de linkerkant, en die ernaast. Bij twee rijstroken rij je dus in het midden, en bij drie rijstroken schuif je één strook op naar links.

Stoplicht

Wanneer je langs de rijen bij een stoplicht naar voren wilt rijden is het een kwestie van kijken waar je de meeste ruimte hebt.

In veel landen is het heel gebruikelijk dat je in zo'n geval op de middenstreep rijdt, dus tussen de tegemoetkomende auto's en de auto's die dezelfde kant als jij op rijden.

In Nederland zijn mensen daar minder op bedacht: als er nergens anders plaats is kun je dat wel doen, maar zorg dan dat je het doet als er geen tegemoetkomend verkeer is.

 

En waar moet je niet rijden?

Niet via de vluchtstrook

In de spelregels voor motorrijders staat uitdrukkelijk dat je niet de vluchtstrook mag gebruiken om langs de file te rijden.

Dat is natuurlijk logisch: de vluchtstrook is sowieso verboden terrein als je niet zonder olie bent komen staan of zo.

Niet via de busbaan

Ook de busbaan is - uiteraard - als je langs stilstaande auto's naar voren rijdt bij het stoplicht, net zo verboden als wanneer het stoplicht op groen staat.

Het mag gewoon niet, en bovendien: als je langs een rij auto's rijdt, kunnen de automobilisten bedenken dat het wel handig is, zo'n motor, maar dat het aan de andere kant ook nat kan zijn, of koud.
Maar als diezelfde automobilist een motor over de busbaan ziet rijden om vooraan te komen, zal hij al snel denken: "Wat die kan, kan ik ook".

En verder

Het komt er dus simpelweg op neer, dat wat zonder file verboden terrein is voor motorrijders, ook verboden terrein is wanneer er file is.

 

Extra oppassen

Strookwisselingen

De meeste ongelukken bij het rijden langs de file gebeuren als een automobilist van strook wisselt.

Gelukkig raken automibilisten steeds meer gewend aan motorrijders, en kijken ze steeds vaker en beter in hun spiegel, maar daar kun je niet op rekenen.

Wanneer ze hun richtingaanwijzers niet gebruiken bij een strookwisseling, of te laat, moet je het wisselen van strook zien op te merken aan het draaien van de wielen.

Ver kijken

Om op tijd op te kunnen merken of een auto aanstalten maakt om van rijstrook te wisselen, moet je vooral je best doen om ver vooruit te kijken.
Wat heel gemakkelijk gebeurt is dat je te dicht voor je kijkt, dat je ogen als het ware van links naar rechts schieten. Opdie manier is het veel moeilijker om het einde van een rijstrookwisseling op te merken, dan wanneer je recht voor je uit kijkt, in de verte.

Je hebt elke auto dan een tijd lang in je blikveld, waardoor veranderingen veel meer opvallen. En bovendien zijn je ogen erg goed in staat om beweging op te merken van wat niet in het centrum van je blikveld zit, maar er naast.

Vrachtwagens

Een ander gevaar zijn vrachtwagens. Niet doordat ze zelf een probleem vormen: integendeel, meestal zijn ze erg alert op motorrijders, en gaan extra voor je opzij.

Maar voor zo'n vrachtwagen zit een heel stuk weg dat je niet kunt zien, en daar kan een auto verstopt zitten.
En die auto kan jou ook niet zien, en kan dus het idee hebben dat ie zonder probleem naar de andere rijstrook kan gaan.

Wees dus extra alert wanneer je een vrachtwagen voorbij rijdt.

 

Commentaar, FAQ, op een aparte pagina

 

Zoeken op deze site